Servei d'Urgències Municipal
  Història del SUM
 

HISTÒRIA SANITÀRIA DE L’AMETLLA DE MAR

La història sanitària al poble de l’Ametlla de Mar, és tradicional i sempre lligada a la problemàtica de la situació geogràfica en la que es troba la nostra població, amb un port pesquer desenvolupat i a ple rendiment, amb urbanitzacions en les que en períodes de vacances la població es multiplica per dos, amb dues centrals nuclears a escassos deu quilòmetres i un temps estimat d’arribada al hospital més pròxim, ja sigui el Verge de la Cinta de Tortosa o el Joan XXIII a Tarragona, de 25 i 35 minuts respectivament.     

 

De sempre, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha hagut de fer un esforç amb el finançament de personal mèdic, transport sanitàri i manteniment d’instal·lacions, tot lligat a les situacions polítiques de l’administració, moltes vegades adverses als colors polítics de la Generalitat de Catalunya i el Consistori Local i essent sempre el qui rep les conseqüències l’ usuari i contribuent, la qual cosa ha fet que la cartera de sanitat sempre ha estat deficitària i moltes vegades no s’ha pogut avançar, com seria el correcte amb altres projectes, per la necessitat de cobrir  les mancances sanitàries a que estem sotmesos.

 

Però totes les situacions tenen dues parts, una de bona i l’altra de no tant.

 

La part més complicada, és el gran esforç econòmic que fa el poble, amb els nostres impostos i el consistori, per poder fer realitat un servei sanitari de qualitat, al mateix nivell que qualsevol poble de Catalunya i no transformant-nos en ciutadans de segona.     

 

Per altra banda, la part més profitosa d’aquesta situació, és que dintre la humil experiència en sanitat de tots i cada un dels regidors que han passat per aquest Ajuntament, hem anat treballant, equivocant-nos i corregint dels errors, envoltats de grans professionals del sector que ens han anat orientant i corregint, i així construir miqueta a miqueta  un servei de qualitat on em ficat la màxima dedicació i esforç econòmic.

 

En aquests moments la població de l’Ametlla de Mar, té un Centre d’Assistència primària amb quatre equips de medicina general, un dentista, un pediatra i una llevadora, però no sempre ha sigut així i per assistir a la nostra població l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha hagut de pagar, durant períodes llargs de temps, els metges i infermers que treballen al CAP juntament amb el manteniment de les instal·lacions.

El mateix passa amb el servei de transport sanitari, on hauríem de fer ressò a l’any 1981, per ordenar cronològicament i fer 5 cèntims de la seva història local. En aquelles dates el nostre poble gaudia de una Citroen TM i un conductor pagat per l’Ajuntament,  així  es realitzaven tots els serveis de la població.


A l’any 1986  a traves d’un conveni entre el BBV, Creu Roja i l’exèrcit espanyol es fan càrrec a nivell estatal del servei de transport sanitari, però a la població en concret, per manca de personal es deriven els serveis juntament amb el vehicle a la policia local i bombers, fins que al 1990 l’Ajuntament decideix firmar un conveni amb la Creu Roja degut a les mancances detectades en l’etapa anterior, i així començarà  el nou servei en que l’Ajuntament es farà càrrec dels conductors i parc mòbil, i Creu Roja s’ocuparà dels voluntaris i joves que realitzen el servei militar i/o objecció de consciència, així com de les instal·lacions i coordinació del servei, al qual s’accedirà mitjançant el telèfon de la Central Provincial de  Coordinació de la Creu Roja .


 

 A l’Ametlla de Mar, l’empresa adjudicatària va ser la Central d’Ambulàncies Baix Ebre ubicada a Roquetes, i aquí van sorgirles primeres preguntes i els primers neguits, de tenir una ambulància a la població i amb el suport de diferents assemblees locals de Creu Roja, si així era necessari, passàvem a perdre l’ambulància i la més pròxima, a tenir-la a vint minuts de la població, comportant això un retard lògic en els serveis, posant en perill (en alguns casos) la vida dels usuaris. Efectivament es van detectar temps d’espera de 45 a 60 minuts i si a això li sumem les múltiples carències que comporta l’empresa privada, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, un cop més, va decidir crear un cos local i paral·lel al que el Servei Català de la Salut li oferia en aquells moments.Amb l’acabament del servei militar obligatori,  l’any 2000, Creu Roja es veu greument afectada amb l’aspecte personal/voluntari i el servei no es pot mantenir, ni a nivell estatal, ni local. A partir d’aquest moment, la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut, decideixen crear un perfil de servei on l’empresa privada tè molt a dir, i treu a la llum un concurs on surten els lots de serveis programats i urgents per a cada regió.

  

Anteriorment comentàvem que les experiències sempre tenen dues cares, la pitjor és l’alt cost econòmic que li suposa al consistori local la materialització d’aquest servei, per altra banda el Servei d’Urgències Municipal, que va ser el nom designat al cos local de transport Sanitari Urgent, s’ha nodrit de bons professionals, un parc mòbil i una dinàmica de treball enfocada a la qualitat de l’assistència, juntament amb la ràpida resposta i la bona coordinació amb policia local.


Aquest fet no va ser valorat inicialment per l’administració de la Generalitat, i fins al dia d’avui l’Ajuntament financia tot el pes econòmic que això comporta.  Però el temps ens ha donat la raó i ho podem comprovar en el

 Concurs de la Generalitat de Catalunya per al Transport Sanitari Urgent, ja que el mètode sol·licitat s’aproxima bastant al que utilitza el SUM de l’Ametlla de Mar des de el 2000.

 

 

HISTÒRIA DEL SUM

 

            Com em avançat anteriorment, el SUM es va crear el març del 2000, després de detectar les carències en que es trobava la població en l’àmbit de transport sanitari.

 

            El SUM es va crear amb uns fonaments estatutaris i una reglamentació de règim intern semblant al que tenen Bombers de Barcelona  o el SAMUR de Madrid. Tot i que sona exagerat, comparat amb l’activitat diària que té una ciutat com Barcelona o Madrid, els fonaments volíem que foren sòlids i de qualitat, i que millor que fixar-se en els serveis d’urgències municipals que millor funcionaven en aquell moment i en l’actualitat.

 

            L’Ajuntament va realitzar els passos oportuns i posteriorment va adquirir una Mercedes Sprinter 313 amb rotulació pròpia, enllumenat prioritari europeu, material de suport vital avançat tant adult com pediàtric, aspirador de secrecions LSU, desfibrilador lifepack 500 i lifepack 12, respirador automàtic oxilog, monitor de 12 derivacions  juntament amb tot el material necessari per a assistir totes les urgències comuns que poden anar sorgint en el dia a dia. Tot i així es va reparar i modificar la rotulació de l’ambulància que donava servei a creu roja.  


 

            Amb l’apartat del personal, es va buscar un cos entrenat i amb titulació, fet que en aquells moments la Generalitat no exigia, una vegada més ens vam avançar. Es van contractar quatre TTS amb titulació oficial de la Generalitat i una DUI, fent així realitat un dels primers serveis de transport sanitaritzat municipal de la comarca, treballant també conjuntament amb el personal mèdic i sanitari del CAP, fent arribar així un servei de qualitat a la població.

 

            Posteriorment, degut a les mancances de personal que suportava la dotació del SUM , es va decidir contractar un altre TTS i una altra DUI, completant un cos de set professionals.

 

Actualment, el personal que realitza les seves funcions al SUM, gaudeix d’un ampli currículum i de formació continuada, ja que l’Ajuntament la facilita, amb un mínim de dos i un màxim de quatre cursos l’any, per a cada treballador, així com l’accés a guàrdies en altres empreses per a poder dilatar la seva experiència.

 

A nivell de parc mòbil, s’ha adquirit aquest any 2018 una nova ambulància, model Mercedes i amb el mateix material d’intervenció, per poder assistir amb qualitat i eficàcia i posar-nos a l’alçada que el poble necessita. 
 

 

QUINES FUNCIONS DESENVOLUPA EL SUM

 

      El SUM com a servei local de Transport Sanitari Urgent, assisteix  les urgències i emergències del terme municipal, així com accidents de trànsit i tots els serveis en que es sol·licita la presència del cos d’emergències municipals, tals com preventius en activitats locals com poden ser concerts, actes festius...

      Investigació, anàlisi i estadística: hàbits de la població,  urgències més comuns, medicació més utilitzada, serveis socials més necessaris.....

      Cooperació internacional, col·laborant amb ONG’s amb projectes a l’Àfrica Occidental i centre Amèrica.

       Formació  sanitària de la població en general a traves de la Cala RTV i tambè a altres professionals com mestres, policies...

 

AMB QUI ESTA COORDINAT EL SUM

            El SUM estava ubicat al CAP de l’Ametlla, per tant la seva coordinació més directa era amb el personal mèdic del mateix. Actualment,però, està a la Comissaria de la Policia Local amb qui es  coordina via emissora o telèfon, així doncs facilita la comunicació en qualsevol moment de tensió o que la situació així ho demani. Podem dir que la comissaria s’ha convertit en una central d’emergències a nivell local, i en molts serveis els ciutadans ja han pogut comprovar la bona coordinació entre els dos cossos.

 

 

COM ES FINANCIA EL SUM

 

            El SUM esta finançat íntegrament amb els impostos del poble de l’Ametlla i no cobra per cap servei realitzat a no ser que sigui estranger sense el conveni de Seguretat Social Europeu E-111.
 

 
  Total visites 33090 visitantes (67287 clics a subpáginas) En aquesta pagina  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis